لیست قیمت وال پست میانی:

وال پست میانی
انواع وال پست میانیضخامت ورققیمت ( تومان )
۱۰*۳ ورق سیاه ۲ میلیمتر۷۵۰/۰۰۰
۱۵*۳ ورق سیاه۲ میلیمتر۸۵۰/۰۰۰
۲۰*۳ ورق سیاه۲ میلیمتر۹۶۰/۰۰۰

محصولات مرتبط


 

میلگرد بستر چیست