خانه / مقالات / طراحی ساختمان ها در برابر زلزله در آهن بان

آیین نامه ۲۸۰۰ - آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

آیین نامه ۲۸۰۰، که به طور رسمی به عنوان “آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله” شناخته می شود.، یکی از مهم ترین مستندات فنی در زمینه مهندسی زلزله و ایمنی ساختمان در ایران است. این آیین نامه به منظور افزایش مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله های احتمالی و کاهش خطرات ناشی از آن ها  تدوین شده است. در ادامه شرح مختصری از این آیین نامه بیان شده است:

آیین نامه 2800

زلزله ها از جمله بلایای طبیعی هستند. که می توانند خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورند. ایران به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند زلزله خیز آلپ-هیمالیا، همواره با خطر زلزله مواجه است. به همین دلیل، تدوین آیین نامه ای جامع برای طراحی ساختمان ها با هدف کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله، امری ضروری به نظر می رسد.

مراحل طراحی و ارزیابی آیین نامه به صورت مرحله به مرحله :

۱. تعیین مخاطرات زلزله : شناسایی و ارزیابی مخاطرات زلزله در منطقه مورد نظر
۲. اطلاعات اولیه : جمع آوری و ارزیابی اطلاعات اولیه مانند خصوصیات خاک و نوع سازه ها 
۳. محاسبه بارهای زلزله : محاسبه بارهای زلزله بر اساس دستورالعمل های آیین نامه ۲۸۰۰
۴. طراحی سازه : طراحی سازه بر اساس بارهای زلزله محاسبه شده و با رعایت مقررات آیین نامه
۵. اجرای آزمایشات زلزله : انجام آزمایشات زلزله و ارزیابی عملکرد سازه در شرایط زلزله
۶. ارزیابی نهایی : ارزیابی نهایی سازه بر اساس آزمایشات زلزله و تطابق با مقررات آیین نامه

تاریخچه و اهمیت آیین نامه ۲۸۰۰ :

آیین نامه ۲۸۰۰ اولین بار در دهه ۴۰ شمسی تدوین. و در سال های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ به صورت اجباری در ایران اجرایی شد. این آیین نامه با هدف ارتقاء ایمنی ساختمان ها و کاهش خسارات ناشی از زلزله ها، مجموعه ای از قوانین سازه ای را برای طراحی لرزه ای ساختمان ها ارائه می دهد.

اصول و مفاهیم کلیدی:

آیین نامه ۲۸۰۰ بر اساس اصول مهندسی زلزله و با توجه به تجربیات بین المللی و داده های زمین شناسی و لرزه ای ایران تدوین شده است. این آیین نامه شامل مفاهیمی چون طبقه بندی و خطر زلزله، ضوابط طراحی لرزه ای، الزامات ژئوتکنیکی، و ضوابط ساختمان های با مصالح بنایی است. اجرای صحیح آیین نامه در طراحی و ساخت سازه ها. از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت از جوانب مختلف می تواند توجیه شود:

۱. افزایش ایمنی عمومی : اجرای صحیح آیین نامه زلزله باعث افزایش ایمنی عمومی جامعه می شود. ساخت و طراحی سازه ها بر اساس استاندارد های مشخص این آیین نامه، باعث می شود که سازه ها بر اساس در برابر زلزله ها مقاومت کافی داشته باشند. و خسارات به حداقل ممکن برسد.

۲. حفظ تمامیت فیزیکی و مالی سازه ها : اجرای صحیح آیین نامه زلزله باعث حفظ تمامیت فیزیکی و مالی سازه ها می شود. در صورتی که سازه ها بر اساس استانداردهای مربوطه طراحی و ساخته شوند. احتمال وقوع خسارات جدی به سازه ها کاهش می یابد.

۳. حفظ اقتصادی : طراحی و ساخت سازه ها بر اساس آیین نامه زلزله باعث حفظ اقتصادی جامعه می شود. این اقدام باعث کاهش نیاز به تعمیرات پس از وقوع زلزله و افتادن خسارات جدی به سازه ها می شود که هزینه های بسیار زیادی را بر عهده دارد.

۴. انطباق با تکنولوژی های نوین : آیین نامه زلزله به روزرسانی شده. و با توجه به پیشرفت های علمی و تکنولوژیک به روز می شود. اجرای صحیح این آیین نامه باعث انطباق سازه ها با تکنولوژی های نوین و روش های پیشرفته می شود. که بهبود مقاومت سازه ها در برابر زلزله را فراهم می کند.

به طور کلی، اجرای صحیح آیین نامه زلزله باعث افزایش ایمنی، کاهش خسارات، حفظ تمامیت سازه ها و اقتصادی بودن پروژه های ساختمانی می شودد

فصول آیین نامه :

این آیین نامه شامل چندین فصل است. که هرکدام به بخش های مختلف طراحی ساختمان در برابر زلزله می پردازند:

 • فصل اول :کلیات و تعاریف
 • فصل دوم : حرکت زمین و پهنه بندی لرزه ای
 • فصل سوم : ضوابط طراحی لرزه ای سازه های ساختمانی
 • فصل چهارم : ضوابط طراحی لرزه ای اجزای غیر سازه ای
 • فصل پنجم : ضوابط طراحی لرزه ای سازه های غیرساختمانی
 • فصل ششم : الزامات ژئوتکنیکی
 • فصل هفتم : ضوابط ساختمان های با مصالح بنایی کلافدار

نوآوری ها و به روز رسانی ها :

باتوجه به تغییرات مداوم در استانداردهای بین المللی و نیاز به به روزرسانی دانش فنی، این آیین نامه به صورت دوره ای مورد بازنگری و اصلاح قرار می گیرد. این امر به منظور اطمینان از اینکه آیین نامه با آخرین پیشرفت های علمی و فنی همگام است، انجام می شود.

گزیده ای از متن آیین نامه :

به استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب۱۳۷۴- آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ( ویرایش چهارم ) که به شرح متن پیوست توسط این وزارتخانه- مرکز تحقیقات راه.، مسکن و شهرسازی بازنگری و تدوین شده. و در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ کمیته دائمی بازنگری آیین نامه مذکور و نیز کمیته ملی استاندارد مربوط به آن مورد تایید قرار گرفته است، تمامی ساخت و ساز ها در سراسر میهن اسلامی باید بر اساس آن انجام گیرد. شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها و همچنین مالکان، کارفرمایان و مجریان ساختمان ها و صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان می بایست این آیین نامه را رعایت و اجرا نمایند.

استفاده از تکنولوژی ها :

در آیین نامه های مربوط به طراحی زلزله.، استفاده از تکنولوژی ها و روش های جدید برای بهبود مقاومت سازه ها در برابر زلزله به طور مداوم در حال به کارگیری است. تعدادی از این تکنولوژی ها و روش ها عبارتند از :

 • سیستم های تخریب پذیری کنترل شده : این سیستم ها از جمله تکنولوژی های پیشرفته ای هستند. که برای کنترل حرکت سازه ها در زلزله ها استفاده می شوند. این سیستم ها باعث کاهش نیروهای زلزله و تخریب سازه ها می شوند.
 • مهار کننده های انرژی : این تکنولوژی ها برای جذب انرژی زلزله و کاهش انتقال ان به سازه ها استفاده می شوند. این بهبود ها باعث کاهش تخریب سازه ها و افزایش مقاومت آن ها در برابر زلزله می شود.
 • سازه های هوشمند : این روش ها با استفاده از سیستم های کنترلی و حسگرهای مختلف، به سازه ها امکان می دهند. تا به صورت هوشمند و پویا در برابر حرکات زلزله واکنش نشان دهند. این بهبود ها باعث افزایش ایمنی و مقاومت سازه ها می شود.
 • مصالح نوین : استفاده از مصالح نوین و پیشرفته مانند بتن های پیشرفته، فولادهای با کیفیت بالا، و مواد سازه ای با خصوصیات ویژه، نیز در بهبود مقاومت سازه ها در برابر موثر است.

* این تکنولوژی ها و روش ها تنها بخشی از نوآوری هایی هستند که در آیین نامه های طراحی زلزله مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از این تکنولوژی ها و روش ها باعث بهبود عملکرد و ایمنی سازه ها در برابر زلزله می شود و باعث کاهش خسارات ناشی از وقوع زلزله می گردد.

جمع بندی :

آیین نامه ۲۸۰۰ نقش مهمی در ارتقاء ایمنی ساختمان ها در ایران دارد. و به عنوان یک مرجع اصلی برای مهندسان و دانشجویان رشته های مرتبط با ساخت و ساز محسوب می شود. این آیین نامه با تاکید بر اصول مهندسی مدرن و تجربیات علمی.، راهنمایی جامع برای طراحی ساختمان های مقاوم در برابر زلزله ارائه می دهد.

دانلود استاندارد ۲۸۰۰

آیین نامه 2800

مقالات مرتبط

میلگرد بستر چیست

ویژگی های میلگرد بستر استاندارد

اجرای مرحله به مرحله میلگرد بستر