با ما در تماس باشید

تماس با ما

دفتر مرکزی

کارخانه

دفتر مرکزی

کارخانه

واحد های داخلی


آقای گل محمدی

۰۲۱-۹۱۰۱۶۷۵۷

داخلی ۴


آقای گل محمدی

۰۲۱-۹۱۰۱۶۷۵۷

داخلی ۲


خانم محقق

۰۲۱-۹۱۰۱۶۷۵۷

اپراتور


آقای شیخ موسی

۰۲۱-۹۱۰۱۶۷۵۷

داخلی ۵