الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت ناودانی آهن بان

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۲۶شاخه ۶ متری---شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۷۰۰
۳۸شاخه ۶ متری---شکفتهبازار تهرانکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۴۸شاخه ۶ متری---فولاد تهرانبازار تهرانکیلوگرم۲۴,۱۰۰
۵۱۰شاخه ۶ متری---فولاد تهرانبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۱۰۰
۷۱۲شاخه ۶ متری---شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۵۰۰
۹۱۴شاخه ۶ متری---شکفتهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۹۰۰
۱۰۱۶شاخه ۶ متری---ناببنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۶۰۰