الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت پروفیل صنعتی آهن بان

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفسایزضخامتکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱ ۱۴۰*۱۴۰ ۶پروفیل کالوپ بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹,۵۰۰
۶ ۱۴۰*۱۴۰ ۸اصفهانپروفیل کالوپ بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۴,۰۰۰
۷ ۱۸۰*۱۸۰۸اصفهانپروفیل کالوپ بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۴,۰۰۰
۱۰ ۲۵۰*۱۵۰۸اصفهانپروفیل کالوپ بنگاه اصفهانکیلوگرم۳۰,۸۰۰
۱۱ ۱۸۰*۱۸۰ ۱۰اصفهانپروفیل کالوپ بنگاه اصفهانکیلوگرم۲۹,۷۰۰