الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت ورق سیاه آهن بان

جهت آشنایی بیشتر با ورق سیاه و نحوه محاسبه وزن هر برگ متن انتهای صفحه را مطالعه بفرمایید :

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

ردیفسایز(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)آنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۰۰۰۲ST37M.M.Kبنگاه تهرانکیلوگرم۲۹,۱۰۰
۲۱۲۵۰۲ST37M.M.Kبنگاه تهرانکیلوگرم۲۹,۱۰۰
۴ ۲۵۰۰*۱۲۵۰۳ST37فولاد مبارکهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۹۰۰
۵ ۱۲۵۰*۲۵۰۰۲ST37فولاد مبارکهبنگاه تهرانکیلوگرم۳۰,۹۰۰
۷۱۵۰۰۳ST37فولاد مبارکه-رولکارخانهکیلوگرم۲۸,۲۰۰
۸۱۵۰۰۶ST37فولاد مبارکه-رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۹ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۶ST37۲۶,۶۰۰ بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۹۰۰
۱۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۶ST37 فولاد مبارکه-فابریک کارخانهکیلوگرم۲۸,۱۰۰
۱۱ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۶ST37 فولاد مبارکه-فابریک بنگاه تهرانکیلوگرم۲۸,۳۰۰
۱۲ ۲۰۰۰*۶۰۰۰۸ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۵۰۰
۱۳ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۸ST37فولاد مبارکه-برش خورده کارخانهکیلوگرم۲۶,۶۰۰
۱۴ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۸ST37فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۶۰۰
۱۵ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۸ST37 فولاد مبارکه-فابریک کارخانهکیلوگرم۲۴,۹۰۰
۱۶ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۰ST37اکسین اهواز-برش خوردهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۲۰۰
۱۷ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۰ST37اکسین اهواز-برش خوردهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۱۸ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۰ST37فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۶۰۰
۱۹ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۰ST37 فولاد مبارکه-فابریک بنگاه تهرانکیلوگرم۲۵,۲۰۰
۲۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۰ST37 فولاد مبارکه-فابریک کارخانهکیلوگرم۲۴,۸۰۰
۲۱ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۰ST37کاویان -برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۲۲۱۵۰۰۱۲ST37فولاد مبارکه-رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۳ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۲
ST37اکسین اهواز-برش خوردهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۲۰۰
۲۴ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۲ST37اکسین اهواز-برش خوردهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۲۴ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۲ST37فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۹۰۰
۲۶ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۲ST37 فولاد مبارکه-فابریک بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۸۰۰
۲۷ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۲ST37 فولاد مبارکه-فابریک کارخانهکیلوگرم۲۵,۳۰۰
۲۸ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۵ST37اکسین اهواز-برش خوردهبنگاه تهرانکیلوگرم۲۷,۲۰۰
۲۹ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۱۵ST37اکسین اهواز-برش خوردهکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۰ ۶۰۰۰*۱۵۰۰ ۱۵ST37فولاد مبارکه-برش خورده بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۳۰۰
۳۱ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۱۵ST37 فولاد مبارکه-فابریک بنگاه تهرانکیلوگرم۲۶,۹۰۰
۳۲ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۲۰ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۳ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۲۰ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۳۴ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۲۰ST37کاویان-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۵ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۲۵ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۳۶ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۲۵ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرم۲۲,۳۵۰
۳۷ ۶۰۰۰*۱۲۵۰۲۵ST37کاویان-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۱۰۰
۳۸ ۶۰۰۰*۱۵۰۰۲۵ST37کاویان-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرم۲۳,۲۰۰
۳۹ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۳۰ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرم۲۷,۹۰۰
۴۰ ۶۰۰۰*۱۲۵۰۳۰ST37کاویان-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۱ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۳۵ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۲ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۳۵ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
۴۳ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۴۰ST37اکسین اهواز-فابریکبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۴۴ ۶۰۰۰*۲۰۰۰۴۰ST37اکسین اهواز-فابریککارخانهکیلوگرمتماس بگیرید

 

ورق سیاه

در نورد گرم محصول خروجی ورق سیاه نامیده شده و در نورد سرد محصول خروجی ورق روغنی خواهد بود.

 در نورد گرم تختال ها  پس از گرم شدن تا حدود ۱۲۸۰ درجه سانتی گراد در کوره های پیش گرم کن و پوسته زدایی در نورد های اولیه و نهایی نورد شده و در نهایت ضخامت آن به ۱٫۲ تا ۱۶ میلی متر می رسد و به صورت کلاف (کویل) تولید می گردد .

 

نکته : برای محاسبه وزن ورق از فرمول محاسبه وزن ورق به شرح ذیل استفاده نمایید:

وزن ورق سیاه = طول ورق(میلی متر) * عرض ورق (میلی متر) *ضخامت (میلی متر)* چگالی ورق

چگالی آهن : در حالت استاندارد عدد ۷٫۸۶ تعریف شده است اما برای محاسبه منطقی بهتر است از عدد ۸ استفاده نمایید. ۸ عدد تجربی است که تلورانس ضخامت را پوشش می دهد.

آهن بان در خدمت شماست .