الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت پروفیل و لوله مبلی آهن بان

جهت آشنایی بیشتر با پروفیل سبک و لوله مبلی و کارخانه های تولید کننده متن انتهای صفحه را مطالعه بفرمایید :

 

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت(ریال)
۴۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲،۲۲۰
۵۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۶۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۷۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۸۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۹۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۱*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۱*۱۲شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۴۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۵۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۶۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۶۰*۱۳شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۷۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۰۰۰
۷۰*۱۳شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۸۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۹۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۱*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۶۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۶۰*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۷۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۷۰*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۸۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۹۰*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۹۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۱*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۶،۵۰۰
۱*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
درشت بارشاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵،۰۰۰
درشت بارشاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵،۸۰۰

 

لوله مبلی و پروفیل سبک

به مقاطعی از فولاد گفته می شود که از ورق های سبک روغنی از ضخامت ۰.۵ تا ۲ میل تولید می شود .
این محصول به روش درز جوش تولید می شود .

کارخانه های تولید کننده داخلی این محصول را با کیفیت های متفاوت و همچنین برای مصارف مختلف تولید می کنند .
این کارخانه ها عبارتند از : نورد و پروفیل ساوه که در بالاترین کیفیت تولید می کند و بعد از آن به ترتیب کیفت تولید عبارتند از : آل رضا ، ساب(هفت الماس) ، خاور صنعت هما ، لوله فولادین کویر ، آنتن کار ، موفق ، مهدی و غیره که لازم به ذکر است مجموعه آهن بان با تمامی این کارخانه ها در ارتباط است و محصول مورد نیاز شما را به بهترین قیمت عرضه می نامید .