الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت انواع لوله مبلی آهن بان

لوله مبلی ؛ برای آشنایی بیشتر متن انتهای صفحه را مطالعه کنید.

 

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

ردیفسایزحالتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت(ریال)
۴۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲،۲۲۰
۵۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۶۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۷۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۸۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۹۰*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۱*۱۰شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۱*۱۲شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۴۲,۲۰۰
۴۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۵۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۶۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۶۰*۱۳شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۷۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۰۰۰
۷۰*۱۳شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۸۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۹۰*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۷۰۰
۱*۱۳شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۶۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۶۰*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۷۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۷۰*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۸۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۹۰*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۶۵۰
۹۰*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
۱*۱۶شاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۶،۵۰۰
۱*۱۶شاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵,۸۰۰
درشت بارشاخه ۶ متری----خاورصنعتکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵،۰۰۰
درشت بارشاخه ۶ متری----سابکارخانه و بازارکیلوگرم۳۵،۸۰۰

 

لوله مبلی

همان لوله های روغنی از دسته لوله های درزجوشی هستند  با ویژگیهای زیر:

قابلیت فرم پذیری عالی

لوله مبلی از مهمترین دسته های لوله و پروفیل هستند که بدلیل قابلیت فرم پذیری عالی ، استفاده گسترده ای پیدا کرده اند.

موارد مصرف این محصول در خودروسازی ، مبلمان و صندلی ، اگزوز ، کانکس و کانتینر و دوچرخه سازی و لوازم خانگی و … می باشد .

تنوع ابعادی

دقت ابعادی مطلوب در قطر و ضخامت .

پروفیل نبشی از بال ۲۰ تا ۵۰ میلی متر تولید می شود .

پروفیل ناودانی ۱۰، ۱۲، ۱۸ میلیمتر تولید می شود .

 جوش پذیری

جوش پذیری بسیار خوب از دیگر ویژگی  این گروه از محصولات می باشد .