نوشته های جدید
صفحه اصلی / لوله اسپیرال

لوله اسپیرال

برای آشنایی بیشتر با نحوه تولید لوله اسپیرال آهن بان  متن پایانی جدول را مطالعه بفرمایید .

تاریخ بروزرسانی: 96/11/24

[table id=9 /]

 

 

لوله اسپیرال

در این روش، ورق با گذشتن از یک سری غلتک ها با درزی حلزونی ( اسپیرال ) به شکل لوله در خواهد آمد .

در این روش قطر لوله با تغییر زاویۀ تغذیۀ اولیۀ ورق تغییر خواهد نمود .

با تغییر زاویۀ تغذیه، لوله با قطرهای مختلف تولید می شود.

در روش اسپیرال، لوله با قطرهای مختلف را می توان با هزینۀ کمتری نسبت به درز مستقیم تولید کرد .

لوله های اسپیرال به دو روش تولید می شوند .

1- لولۀ اسپیرال یک مرحله ای:

این روش یکی از متداول ترین روش های تولید لوله در جهان و شکل اولیۀ تولید لوله اسپیرال است .

مراحل تولید عبارتند از: آماده سازی ورق، شکل دهی ورق و جوشکاری زیرپودری داخل و خارج.
در مرحلۀ آماده سازی ، سر ورق ها به یکدیگر جوش داده می شوند و لبۀ ورق پخ زده شده و صاف می شود .

اگر عملیات شکل دهی را کامل انجام دهند باید لبۀ ورق پیش خم شود تا از ایجاد برآمدگی های غیر قابل پرس جلوگیری شود.

2- لولۀ اسپیرال دو مرحله ای:
در این روش در حین شکل دهی ورق، درز بوسیلۀ GMAW جوشکاری می شود.

در مراحل بعدی، درز از داخل و خارج چند دستگاه جوش زیرپودری پر می شود.

این فرایند چهار مرحله دارد :

آماده سازی ورق

شکل دهی ورق

جوش با   GMAWجوش زیرپودری داخلی وخارجی.

فرآیند تولید:

رول ورق توسط غلطک های مسطح کننده بصورت صاف و مسطح در می آید .
لبه های دو طرف ورق بعلت خرابی , له شدگی , ترک های نا خواسته در این بخش بصورت ضایعات فولادی از خط خارج می شود .