الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت توری آهن بان

لیست قیمت فروش انواع توری ،حصاری،پرسی، مرغی

تورهای پرسی

شکل مفتول بافت و با ظاهر مربع و یا مستطیل می باشد.

سایزهای سیم مفتول توری در ابعاد ۲ م تا ۶ میلیمتر می باشد .

این توری از مفتول و به صورت تار و پود به شکل ورق هایی در ابعاد مختلف تولید می شود و جهت حصارکشی ، حفاظ بندی در و پنجره ، قفس حیوانات ، مش بندی ، ساختمان سازی و … کاربرد دارد.

اطلاعات مفید جهت آشنایی با انواع توری

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

ردیفضخامتسایزنام کالاواحدقیمت ( ریال)
۱ ۰.۴ ۰.۴توری مرغی ۷٫۵ کیلویی
عدد۵۷۰,۰۰۰
۳.۵ ۳.۵توری مرغی ۶٫۵ کیلویی
عدد۵۴۰,۰۰۰
۳.۵ ۳*۳توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۳*۳
کیلوگرم۲۸,۵۰۰
۳.۵ ۴*۴توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۴*۴
کیلوگرم۲۸,۵۰۰
۳.۵ ۵*۵توری پرسی ۳٫۵ چشمه ۵*۵
کیلوگرم۲۸,۵۰۰
سفارشیسفارشیتوری حصاری چشمه
متر مربعتماس بگیرید!
۰.۵ ۳.۵*۳.۵توری پرسی ۰٫۵ چشمه ۳٫۵*۳٫۵
کلافتماس بگیرید!
۲.۲ ۵*۵توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۵*۵
متر ۴۱,۹۰۰
۲.۲ ۶.۵*۶.۵توری حصاری ۲٫۲ چشمه ۶٫۵*۶٫۵
متر ۳۷,۹۰۰
۳ ۷.۵*۷.۵توری حصاری ۳ چشمه ۷٫۵*۷٫۵
کیلوگرمتماس بگیرید!
۳ ۵*۵توری پرسی ۳ چشمه ۵*۵
کیلوگرم۲۸,۹۰۰
۳ ۵.۵*۵.۵توری پرسی ۳ چشمه ۵٫۵*۵٫۵
کیلوگرم۲۸,۹۰۰
۳ ۳*۳توری حصاری ۳ چشمه ۳*۳
مترتماس بگیرید!
۳.۲ ۲*۲توری حصاری ۳٫۲ چشمه ۲*۲
متر۳۸,۲۰۰
۳.۲ ۳*۳توری حصاری ۳٫۲ چشمه ۳*۳
متر۳۸,۲۰۰