وزن ناودانی

وزن ناودانی 6 متری

 

وزن ناودانی 12 متری

 

وزن ناودانی 11.75 متری روسی

سایز ناودانی
( سانتیمتر )

وزن شاخه 6متری
( کیلوگرم)

 

سایز ناودانی

وزن شاخه
سبک
( کیلوگرم )

وزن شاخه
سنگین
( کیلوگرم )

 

سایز ناودانی
( سانتمیمتر )

وزن شاخه 75/11متری
(کیلوگرم)

6

30

5

54

67

6.5 (6متری)

37

8

43

6.5

73

85

8

83

10

53

8

84

104

10

103

12

63

10

100

123

12

123

14

75

12

140

160

14

150

16

85

14

155

195

16

170

18

97

16

170

225

18

215

20

113

18

225

265

20

220

22

133

20

 

305

22

260

24

144

22

 

353

 

 

24

 

405

26

 

455

28

 

502

30

 

555

40

420