امروز یکشنبه 28 بهمن
دلار وارد کانال 13500شد
دلار وارد کانال 13500شد

 

دوره جدید کاهش قیمت دلار آغاز شد