الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت ورق رنگی آهن بان

جهت آشنایی بیشتر با ورق رنگی و دریافت کد رنگ متن انتهای صفحه را مطاله بفرمایید :

 

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

ردیفسایزضخامتآنالیزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
۱۱۰۰۰ ۰.۱۸سفید یخچالی رولچین بندر عباسکیلوگرم۴۹,۵۰۰
۲۱۰۰۰ ۰.۱۸قرمز رول چین بنگاه-تهرانکیلوگرم۵۰,۸۰۰
۳۱۰۰۰ ۰.۱۸نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۵۰,۸۰۰
۴۱۰۰۰ ۰.۱۸پرتغالی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۹,۸۰۰
۵۱۰۰۰۰.۲۵قرمز رول چین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۹,۲۰۰
۶۱۰۰۰۰.۲۵نارنجی رولچین بندر عباسکیلوگرم۴۷,۹۰۰
۷۱۰۰۰۰.۲۵نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۹,۲۰۰
۸۱۰۰۰۰.۲۵نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۶۰۰
۹۱۰۰۰۰.۲۵پرتغالی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۳۰۰
۱۰۱۰۰۰۰.۳سفید یخچالی رولچین بندر عباسکیلوگرم۶۱,۰۰۰
۱۱۱۰۰۰۰.۳قرمز رول چین بندر عباسکیلوگرم۴۷,۹۰۰
۱۲۱۰۰۰۰.۳نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۵,۵۰۰
۱۳۱۰۰۰۰.۳قهوه ای سوختهچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۷,۸۰۰
۱۴ ۱۲۵۰ ۰.۳نارنجی رولچین بنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۱۵۰
۱۵ ۱۲۵۰۰.۴۷نارنجی رولچین بندر عباسکیلوگرم۴۲,۷۰۰
۱۶۱۰۰۰۰.۵آبی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۷,۰۰۰
۱۷۱۰۰۰۰.۵سفید یخچالیفولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۷,۰۰۰
۱۸۱۰۰۰۰.۵قرمز فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۶,۸۰۰
۱۹۱۰۰۰۰.۵نارنجی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۶,۳۰۰
۲۰۱۲۵۰۰.۵آبی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۷۰۰
۲۱۱۲۵۰۰.۵سفید یخچالیفولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۷۰۰
۲۲۱۲۵۰۰.۵قرمز فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۷۰۰
۲۳۱۲۵۰۰.۵نارنجی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۷۰۰
۲۴۱۲۵۰ ۰.۶آبی فولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۵۰,۲۰۰
۲۵۱۲۵۰ ۰.۶سفید یخچالیفولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۵,۰۰۰
۲۶۱۲۵۰ ۰.۷رنگیفولاد مبارکه-رولبنگاه-تهرانکیلوگرم۴۳,۲۰۰

 

ورق رنگی

معمولاً ورق های گالوانیزه را در کوره های خاص رنگ پاشی می کنند تا ورق رنگی تولید شود.

ورق های رنگی در سقف سالن ها و کانکس مورد استفاده است.

ورق های رنگی در رنگ های متنوعی تولید می شود که دارای استاندارد یکسانی در تمام دنیا می باشد.

این استاندارد به نام رال رنگ شناخته می شود، تقریبا بیش از ۱۶ رنگ متنوع ورق رنگی تولید می شود .

این رنگها عبارتند از :

سفید یخچالی – رال ۹۰۱۶ ، کرم – رال ۹۰۱۰ ، قرمز – رال ۳۰۰۰ ، قرمز گوجه ای – رال ۳۰۲۰ ، آبی نیسانی – رال ۵۰۱۵ ، آبی کاربنی – رال ۵۰۱۸ ، نارنجی – رال ۲۰۰۴ و رال ۲۰۰۳ ، زرد – رال ۱۰۲۳ ، زرد لیمویی – رال ۱۰۲۸ ، بنفش – رال ۴۰۰۵ ، سبز چمنی – رال ۶۰۲۴ ، سبز تیره – رال ۶۰ ۱۸ ، صورتی – رال ۴۰۰۳ ، قهوه ای رنگ سفال – رال ۸۰۰۴ ، قهوه ای سوخته ۸۰۱۸