الهي آنچه برايم روزى نموده اى ، حلال ، پاك ، فراوان ، با بركت و دست يافتنى قرار بده... آمين

لیست قیمت چهارپهلو آهن بان

جهت آشنایی بیشتر با چهارپهلو متن انتهای جدول را مطالعه بفرمایید :

تاریخ بروزرسانی: ۹۶/۱۱/۲۴

 

 

ردیفسایزآنالیزمحل تحویلواحدقیمت ( ریال) 
۱ ۵*۵ترانس بنگاه تهرانکیلوگرم۳۵,۵۰۰
۲ ۶*۶ترانس بنگاه تهرانکیلوگرم۳۵,۵۰۰
۳ ۸*۸ترانس بنگاه تهرانکیلوگرم۳۵,۵۰۰
۴ ۱۰*۱۰ترانس بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۵ ۱۰*۱۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۶ ۱۲*۱۲ترانس بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۷ ۱۲*۱۲نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۸ ۱۴*۱۴ترانس بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۹ ۱۴*۱۴نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۰ ۱۵*۱۵نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۱ ۱۶*۱۶ترانس بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۲ ۱۶*۱۶نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۳ ۱۸*۱۸ترانس بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۴ ۱۸*۱۸نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۵ ۲۰*۲۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۶ ۲۲*۲۲نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۷ ۲۸*۲۸نرمال بنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید
۱۸ ۳۰*۳۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۱۹ ۴۰*۴۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۰ ۵۰*۵۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۱ ۶۰*۶۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۲ ۷۰*۷۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۳ ۸۰*۵۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۴ ۸۰*۸۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۵ ۹۰*۹۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۶ ۱۰۰*۱۰۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۷ ۱۲۰*۱۲۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۸ ۱۲۰*۵۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰
۲۹ ۱۲۰*۸۰نرمال بنگاه تهرانکیلوگرم۲۴,۵۰۰

 

چهارپهلو

به قطعه فلزی که دار طول ، عرض و ضخامت یکسان باشند به اصطلاح چهارپهلو می گویند .

این محصول معمولا دارای کاربرد صنعتی می باشد .

فروشگاه اینترنتی آهن بان